งานวิศวกรรมด้านเครื่องกล

บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ตั้งแต่ขนาด Split Type จนกระทั่งถึงระบบ Chiller ในสถานีโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ อาคารสำนักงานต่างๆ รวมถึงในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน