บริการของเรา

การบริการที่ทุ่มเท ครอบคลุมในทุกความต้องการด้านงานวิศวกรรม

“เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในงานด้านวิศวกรรมการบริการงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาระบบ เพื่อส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ และตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม”

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด หรือ W&W
ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมด้านสื่อสารและโทรคมนาคม วิศวกรรมด้านไฟฟ้า วิศวกรรมด้านเครื่องกล วิศวกรรมด้านโยธาและสาธารณูปโภค วิศวกรรมด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ลูกค้าของเรา

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด เราพร้อมส่งมอบการบริการด้านวิศวกรรมที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าในทุกๆ โครงการ เพราะทุกความพึงพอใจของลูกค้าคือ สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า