งานวิศวกรรมด้านไฟฟ้า

บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ในส่วนระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น งานระบบไฟฟ้าในสถานีโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดิน ตลอดจนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานต่างๆ