Archive

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link) เจ้าของโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจ้าของโครงการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เจ้าของโครงการบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ) เจ้าของโครงการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BEM) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2561 สถานะโครงการระยะเวลาโครงการ 7 ปี โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link) เจ้าของโครงการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)Maintenance Engineering SystemMobile phone services management and maintenanceMaintenance Engineering SystemProvide Service for Broadband Internet Service & Maintenance for Universal Service Obligation (USO)- Group 1 (North 1 Region )Maintenance Engineering SystemMaintenance Service for...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน) เจ้าของโครงการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BEM) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการระยะเวลาโครงการ 7 ปี โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคล ตั้งแต่สถานีหัวลำโพง ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตร เจ้าของโครงการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตร เจ้าของโครงการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง เจ้าของโครงการบริษัท ทรู มูฟ จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2559 สถานะโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง) เจ้าของโครงการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BEM) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2558 สถานะโครงการระยะเวลาโครงการ 7 ปี โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตร งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตร งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ...