งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุ

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็ม ริช คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง