งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง