งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง