งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ติดตั้งสถานีฐานและอุปกรณ์สื่อสัญญาณระบบโทรคมนาคม (True GIF)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2558
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง