งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ติดตั้งข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 584 เส้นทาง

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2557
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง