งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตร

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2560
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง