งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

ซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2559
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง