งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2558
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง