งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ภาคเหนือ 1

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2560
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง