งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง