งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง