งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคล

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BMCL)
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2546
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง