งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2560
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง