งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2562
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง