งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BEM)
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2558
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ระยะเวลาโครงการ 7 ปี

โครงการที่เกี่ยวข้อง