งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณงาน CATV ซึ่งยูบีซีเคเบิ้ลทีวี ใช้แพร่ภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2538
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง