งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ พร้อมระบบประกอบอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2561
icon-status-cir
สถานะโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง