งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม Mobile Switching Center (MSC-TYB)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2558
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง