งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2561
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง