งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (Data Center)

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัด
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2552
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง